Psychiatra dziecięcy

Psychiatria dzieci i młodzieży zajmuje się zaburzeniami sfery psychicznej i emocjonalnej nieletnich (1-18r.ż.)

Psychiatra dziecięcyJest to ogólne określenie, które pozwoli przybliżyć Państwu jako rodzicom lub opiekunom problemy psychiczne dzieci lub podopiecznych. Wydawałoby się, że dzieci i młodzież powinna być psychicznie zdrowa, a nawet jeśli wystąpią zaburzenia to powinny szybko minąć (samoistnie lub po krótkim leczeniu).

Rzeczywistość jest inna - mamy często do czynienia z zaburzeniami, które wymagają leczenia farmakologicznego i długotrwałej terapii psychologicznej często terapii rodzin.

Oczywiście najczęściej występujące zaburzenia nie są ciężkimi chorobami psychicznymi, ale wymagają odpowiedniego postępowania (leczenia farmakologicznego i psychoterapii).
Najważniejsze jest prawidłowe rozpoznanie, potem leczenie i odpowiednie prowadzenie pacjenta przez czas potrzebny do wyleczenia.

Często do postawienia rozpoznania niezbędna jest hospitalizacja w oddziale psychiatrycznym dla dzieci lub młodzieży.
Moja strona daje Państwu możliwość zadania pytania i szybkiego uzyskania kompetentnej odpowiedzi, co pozwoli Państwu ukierunkować odpowiednio postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne tj. zgłosić się do odpowiedniego specjalisty lub placówki. Otrzymane porady psychiatryczne dotyczące Państwa dziecka pomogą w podjęciu dalszych kroków związanych z dalszym leczeniem.

Psychiatria dzieci i młodzieży jest specjalizacja deficytową i szybki dostęp do psychiatry dziecięcego jest trudny. Oczywiście w przypadkach nagłych mogą Państwo zgłaszać się do Izby Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego, ale jak wiadomo mi z praktyki jest to ostateczność.
Moja autorska strona daje Państwu możliwość szybkiego przybliżenia problemu oraz uzyskania porad dotyczących jego rozwiązania. Pozwoli Państwu szybko odnaleźć kierunek dalszego działania i uspokoi wyobraźnię, często nadmiernie pobudzoną licznymi niezrozumiałymi informacjami z internetu.

Copyright © Ewa Rachwał-Kleinrok

 

W kompetencjach psychiatry dziecięcego leży również leczenie i prowadzenie terapeutyczne pacjentów z zaburzeniami rozwoju intelektualnego (upośledzenie umysłowe), autyzmu wczesnodziecięcego oraz następstw psychicznych w chorobach organicznych(np. mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, cukrzyca młodzieńcza itd.)

Potrzeba interwencji psychiatry dziecięcego istnieje też w przypadku uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego z innych zewnętrznych przyczyn np. powypadkowych(często wypadki rowerowe i potrącenia).

Jak widać jest to bardzo szeroki wachlarz schorzeń i zaburzeń, które mogą być skutecznie leczone przez psychiatrę dziecięcego.

Dla Państwa jako rodziców lub opiekunów istotna jest ta informacja, ponieważ czas trwania choroby lub uszkodzenia po urazie jest bardzo istotny dla efektywnego leczenia. Jednym słowem im wcześniej psychiatra dziecięcy skonsultuje dziecko tym szybciej ustąpią objawy i wdrożony proces leczniczy będzie skuteczniejszy. Czas jest istotny dlatego, że utrwalenie się objawów np. lękowych czy nerwicowych wydłuża istotnie proces leczniczy.

Pacjenci z upośledzeniem umysłowym oraz autyzmem powinni być pod opieką psychiatry dziecięcego na stałe, z wizytami w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 x w roku. Ważny jest tutaj okres dojrzewania, w którym najczęściej występuje pogorszenie stanu pacjenta i nasilenie zaburzeń już istniejący oraz pojawienie się nowych objawów.

 

Copyright © Ewa Rachwał-Kleinrok